Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 69

Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: 'Salaman' (Selamat). Ibrahim menjawab: 'Salamun' (Selamatlah), maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.