Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 68

Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud.