Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan (nya)?'