Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 50

Dan kepada kaum Ad (Kami utus) saudara mereka, Hud. Ia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja.