Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan?