Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.