Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 118

Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.