Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 117

Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.