Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 57

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.