Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.