Al-Adiyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur?