Al-Adiyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

dan sesungguhnya dia benar-benar sangat cinta kepada harta