Arti mustaqiimaan pada Al-Quran Online ini, ajakan untuk mendalami AlQuran sambil mencari ridho dan cinta Allah semata
<<<==ayat berikutnya

An-Nisa ayat ke 68

ayat sebelumnya ===>>

وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk diperdalam maknanya

Kajian kata مُّسْتَقِيمًا pada surat 4.An-Nisa ayat ke 68
Juz ke : 5 Halaman : 89 Baris ke : 4 pada mushaf Quran Madinah
Bacaan dalam tulisan arab latin mustaqîmân
Arti kata mustaqîmân ( مستقيما )orang yang lurus
Jumlah pemakaian kata ق-و-م4 kali. Rinciannya ada disini
Kata dasar dari kata مُّسْتَقِيمًا tersusun dari suku kata ق-و-م

kata dasar ق-و-م ini huruf hijaizah yang kedua yaitu و yang bisa berubah menjadi ا atau ء atau و atau ى atau tidak ada sama sekali. tergantung polakata (wazan) yang digunakannya.

Penggunaan kata dasar ق-و-م ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian kata dasar atau akar kata
ق-و-م pada AlQuran
564 kali. Rinciannya ada disini
Jumlah variasi pemakaian kata dasar ق-و-م pada AlQuran155 macam. Rinciannya ada disini
Makna dari kata dasar ق-و-م Kata dasar ini sebagai kata benda bermakna suku, rakyat, bangsa, suku bangsa, ummat, anak negeri, sanak saudara, orang-orang, negara, rakyat, gerombolan, sekawan, kumpulan, orang banyak, kelomlok, segerombolan manusia, aset, modal, milik, sifat bernilai, kemahiran, kegunaan

Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna kata
memperbaiki, membenarkan, memeriksa, mengkoreksi, membetulkan, menukar, meralat, membetuli, mempertepat, meluruskan, tegak, membereskan, mengatur, berdiri, melempangkan, memperlurus, memperluruskan, melencangkan, menyesuaikan, menyetel, melaraskan, menepatkan, menerapkan, menyelesaikan, mengurus, membenar, menerap, menterap, menyesuaikan, memperkaliber, mengkaliberkan, memperkirakan, menaksir, mengira, mengira-ngira, duga, menawari, menilai, menghitung, memarahi, mencela, memberi harga pada, menggelar, menggelari, membea daerah, berhak, dinilai, dianggap, mencelakan, memperhitungkan, mengandalkan, menganggap, mengingat, berpendapat, berurusan, membuat perhitungan, bergantung, berniat, bermaksud, menggabungkan, berhadapan dengan, menerka, kira, meraba, menduga, mereka-reka.
Kajian kata مُّسْتَقِيمًا ditinjau dari aspek tata bahasa :

1 kata benda : kata مُّسْتَقِيمًا termasuk dalam jenis kata benda.

adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.

2 gender laki-laki : kata مُّسْتَقِيمًا ini digolongkan dalam kata untuk jenis kelamin laki

3 kata dengan jumlah tunggal : untuk kata مُّسْتَقِيمًا ini digolongkan dalam bentuk kata tunggal yang memiliki jenis laki-laki.

4 kata sifat untuk penekanan : kata ini memiliki bentuk kata penekanan dengan dicirikan adanya imbuan ân pada konsonan_k3

5 Kata utama yang disifati atau diterangkan : Kata مُّسْتَقِيمًا ini merupakan kata utama yang disifati atau kata yang diterangkan oleh kata . Sehingga makna dari gabungan kata مُّسْتَقِيمًا adalah orang yang lurus ( yang ) dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Disclaimer / penafian