" Dipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

An-Nisā

ayat 1-2