<<<==ayat berikutnya

Al-Muzzammil ayat ke 8

ayat sebelumnya ===>>


وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

Kajian kata

وَتَبَتَّلْ pada surat Al-Muzzammil ayat ke 8

Bacaan dalam tulisan arab latin watabattal
Jenis kata kata kerja aktif bentuk sedang atau akan terjadi
Arti kata وَتَبَتَّلْ dan (kamu) kemudian beribadatlah
Jumlah pemakaian kata وَتَبَتَّلْ dalam AlQuran dipakai sebanyak 1 kali
Kata وَتَبَتَّلْ tersusun dari kata dasar dengan suku kata ب ت ل
huruf pertama k1=ب , huruf kedua k2=ت, dan huruf ketiga k3=ل
Makna dari kata dasar ب ت ل :Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna tumpukan, timbunan, busut, onggokan, gundukan, anak bukit, tumpukan tanah kuburan, bukit kecil, tanah tinggi, gerobak dorong, timbunan tanah, usungan, unggun, longgokan, bumbun, sejumlah besar, susun, tanding, banyaknya, lambak, ketinggian, peninggian, pengangkatan, tingginya, dataran tinggi

Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna membuat timbunan, membuat tumpukan, menguruk, menumpuk, menimbunkan, menghimpun, melimpahkan, melonggokan, mencurahi

(Kami mohon maaf jika ada keterkaitan makna yang tidak tepat. Keterkaitan makna ini diambil begitu saja dari makna kata dasar diambil dari google. Keterkaitan makna dari kata dasar ini
belum dilakukan koreksi dan perbaikan untuk makna yang tepat untuk dipakai memahami makna secara langsung dari AlQuran. Terkadang keterkaitan makna ini bisa jadi lawan katanya, walau jarang tentunya).
Pesan kami bahwa AlQuran pasti benar, sedang keterkaitan makna ini tentu bisa jadi ada penyimpangan atau ketidak sesuaian makna.
Jumlah pemakaian pola dasar ب ت ل dalam AlQuran 2 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 1 kali, dipakai kata kerja sebanyak 1 kali
Pola dasar ب ت ل Dalam AlQuran hanya dipakai untuk bentuk kata kerja saja, dalam AlQuran untuk pola dasar ini tidak digunakan sebagai kata benda

Kajian kata وَتَبَتَّلْ ditinjau dari aspek makna :

kata وَتَبَتَّلْ ini masuk dalam pola kata ke :2

adapun makna dari polakata kedua ini adalah

1. sangat,

2. menghabisi,

3. menyelesaikan secara tuntas terhadap suatu pekerjaan

4 menjadi kata kausatif (menyebabkan melakukan), contoh arti tahu berubah menjadi tahu. membawa berubah menjadi membebani

5 kata kerja instranmsitif berubah menjadi transitif contoh gembira menjadi mengembirakan

6 arti instensif, memecah menjadi memecahkan sampai berkeping-keping

Kajian kata وَتَبَتَّلْ ditinjau dari aspek tatabahasa :

1. kata kerja : kata وَتَبَتَّلْ merupakan bentuk kata kerja.

dalam bahasa arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya.

selain itu dalam bahasa arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya

2. imbuan : kata kerja وَتَبَتَّلْ ini memiliki imbuan wa ( وَ ) yang berarti dan. imbuan wa ( وَ ) ini menyatakan tambahan kesetaraan dengan kata atau frase sebelumnya.

3. bentuk sedang/akan : kata وَتَبَتَّلْ merupakan bentuk kata kerja yang sedang atau akan terjadi.

4. kata kerja aktif : kata وَتَبَتَّلْ ini tergolong dalam kata kerja aktif,artinya subyeknya melakukan pekerjaan

5. subyek pelaku : kata وَتَبَتَّلْ ini merupakan kata kerja yang subyeknya adalah orang ke dua tunggal (kamu) laki-laki.

Pemakaian kata dasar ب ت ل pada AlQuran

 


Kata semacam dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

 

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا Al-Muzzammil 8

 

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا Al-Muzzammil 8