<<<==ayat berikutnya

Al-Munaafiquun ayat ke 4

ayat sebelumnya ===>>

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ قَٰتَلَهُمُ الـلَّـهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

Abdurrahman Sudais
Abdul Basit
Mishary Rashid
Mahir al-Mu'aiqly


Kajian kata

مُّسَنَّدَةٌ pada surat Al-Munaafiquun ayat ke 4

Bacaan dalam tulisan arab latin musannadatun
Jenis kata kata benda pelaku pasif
Arti kata مُّسَنَّدَةٌ (ia[pr]) yang menyandar
Jumlah pemakaian kata مُّسَنَّدَةٌ dalam AlQuran dipakai sebanyak 1 kali
Kata مُّسَنَّدَةٌ tersusun dari kata dasar dengan suku kata س ن د
huruf pertama k1=س , huruf kedua k2=ن, dan huruf ketiga k3=د
Makna dari kata dasar س ن د :Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna penunjang, sokongan, pendukung, penyokong, tunjangan, tumpuan, pendukungan, sandaran, bantalan, tiang, cagak, beking, jaminan penghidupan, ganjal, andukan, pendatang, jagang, rezeki, nafkah, makanan, sara, belakang, punggung, bokong, bek, pemain belakang, sebelah belakang, lama, tunggakan, instrumen, alat, alat perkakas, aparat, pesawat, polis, kebijaksanaan, politik, haluan negara, kewajiban, wajib, kemestian, pantai, tepi laut, darat, penopang, penyangga, galang, naskah, aksara, tulisan, acara, topang, sangga, sokong, kalang, topangan, tonggak

Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna mendukung, menyokong, menyangga, membenarkan, membeking, menunjang, menggalang, membantu, mengampu, menghidupi, memapah, menaruh, menyandari, menumpu, memperkalang, membantu penghidupan, memberi sokongan, memberi nafkah, menaruhkan, memundurkan, memperkukuh, memperkukuhkan, mengongkosi, melengkapi dgn perkakas, menopang, mendarat, mengganjal, memberi sandaran

(Kami mohon maaf jika ada keterkaitan makna yang tidak tepat. Keterkaitan makna ini diambil begitu saja dari makna kata dasar diambil dari google. Keterkaitan makna dari kata dasar ini
belum dilakukan koreksi dan perbaikan untuk makna yang tepat untuk dipakai memahami makna secara langsung dari AlQuran. Terkadang keterkaitan makna ini bisa jadi lawan katanya, walau jarang tentunya).
Pesan kami bahwa AlQuran pasti benar, sedang keterkaitan makna ini tentu bisa jadi ada penyimpangan atau ketidak sesuaian makna.
Jumlah pemakaian pola dasar س ن د dalam AlQuran 1 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 1 kali
Pola dasar س ن د dalam AlQuran hanya dipakai untuk bentuk kata benda saja, dalam AlQuran untuk pola dasar ini tidak digunakan sebagai kata kerja

Kajian kata مُّسَنَّدَةٌ ditinjau dari aspek tatabahasa :

1. kata benda : kata مُّسَنَّدَةٌ termasuk dalam jenis kata benda.

adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.

2. gender perempuan : kata مُّسَنَّدَةٌ ini digolongkan dalam kata yang bergender perempuan.

3. kata dengan jumlah tunggal : kata مُّسَنَّدَةٌ ini merupakan jenis kata berjenis tunggal untuk perempuan

4. kata benda pelaku pasif : kata مُّسَنَّدَةٌ ini merupakan jenis kata benda pelaku pasif yang merupakan kata benda yang diberi beban atau kata benda yang dikenai pekerjaan atau aktivitas atau kata benda yang mendapat sasaran atau pelaku yang sudah dijamin kepastian tidak-tanduknya

Pemakaian kata dasar س ن د pada AlQuran

 


Kata semacam dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

 

وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ Al-Munaafiquun 4