Al-Jumu'ah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.