Al-Jumu'ah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.