Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).