Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang.