Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Kaum Ad pun telah mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.