An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 53

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah,