An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup).