Al-Quran Online, ajakan untuk mencari ampunan dan cinta AllahDipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 48

Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,