Al-Quran Online, ajakan untuk mencari ampunan dan cinta AllahDipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,