Al-Quran Online, ajakan untuk mencari ampunan dan cinta AllahDipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 44

Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: 'Itu adalah awan yang bertindih-tindih'.