Al-Quran Online, ajakan untuk mencari ampunan dan cinta AllahDipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.