Al-Quran Online, ajakan untuk mencari ampunan dan cinta AllahDipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 49

Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.