Al-Faatihah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang