Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 60

Maka Firaun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang.