Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Dan sesungguhnya Kami telah perlihatkan kepadanya (Firaun) tanda-tanda kekuasaan Kami semuanya, maka ia mendustakan dan enggan (menerima kebenaran).