Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad.