Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 92

Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,