<<<==ayat berikutnya

Yusuf ayat ke 52

ayat sebelumnya ===>>

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ الـلَّـهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَآئِنِينَ

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk diperdalam maknanya

Kajian kata يَهْدِى pada surat Yusuf ayat ke 52
Bacaan dalam tulisan arab latin yahdî
Arti kata yahdî ( يهدي )(dia) menjadi petunjuk
Jenis kata يَهْدِىkata kerja aktif bentuk sedang atau akan terjadi

Pemakaian jenis kata ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian kata يهدي38 kali. Rinciannya ada disini
Kata dasar dari kataيَهْدِى tersusun dari suku kata ه-د-ي

Penggunaan kata dasar ه-د-ي ini pada AlQuran ada di sini

subyekkata ini merupakan subyek dengan dicirikan dengan harakat pada konsonan_k3 adalah dhommah

Pemakaian pola kata ini pada AlQuran ada di sini

Makna dari kata dasar ه-د-ي Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kata pimpinan, pedoman, petunjuk, tuntunan, bimbitan, arah, tujuan, haluan, hala, jurusan, tuju, abah, pengendalian, sudut, paran, kiblah, pengemudian, kepemimpinan, pengurus, imamat, perintah, titah, komando, kekuasaan, aba-aba, pengajaran, pelajaran, pesan, pengajian, aturan, perguruan, instruksi, direktif, yg menunjuk, yg menginstruksikan
Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna kata memerintahkan, menguasai, menitahkan, menuntut, memiliki, mempunyai, mewajibkan, memberi hak, membangkitkan
Kajian kata يَهْدِى ditinjau dari aspek tata bahasa :

1 bentuk sedang/akan : kata يَهْدِى merupakan bentuk kata kerja yang sedang atau akan terjadi.

2 kata kerja aktif : kata يَهْدِى ini tergolong dalam kata kerja aktif,artinya subyeknya melakukan pekerjaan

3 subyek pelaku : kata kerja يَهْدِى ini subyeknya adalah orang ketiga laki-laki tunggal (dia).

Disclaimer / penafian