Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Dan (dia berkata): 'Hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari (azab) Allah jika aku mengusir mereka. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?'