Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 103

Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.