Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 98

Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum YŻnus? Tatkala mereka (kaum YŻnus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.