Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 65

Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.