Yunus

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.