Al-Faatihah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

tunjukkan kami pada jalan yang lurus