<<<==ayat berikutnya

Al-AXraaf ayat ke 120

ayat sebelumnya ===>>

وَأُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk diperdalam maknanya

Kajian kata وَأُلْقِىَ pada surat Al-AXraaf ayat ke 120
Bacaan dalam tulisan arab latin Waulqiya
Arti kata Waulqiya ( وألقي )dan dilemparkan
Jenis kata وَأُلْقِىَkata perintah atau kata seru

Pemakaian jenis kata ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian kata وألقي1 kali. Rinciannya ada disini
Kata dasar dari kataوَأُلْقِىَ tersusun dari suku kata ل-ق-ء

Penggunaan kata dasar ل-ق-ء ini pada AlQuran ada di sini

subyekkata ini merupakan subyek dengan dicirikan dengan harakat pada konsonan_k3 adalah dhommah

Pemakaian pola kata ini pada AlQuran ada di sini

Makna dari kata dasar ل-ق-ء Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kata pertandingan, korek, korek api, tandingan, geretan, perkawinan, tara, mancis, penggesek api, timbangan, tolok, sesuatu yg serasi, sesuatu yg sepadan, konkurs, tempat pertemuan, janji, penunjukan, pengangkatan, janji bertemu, penetapan, jabatan, pekerjaan, kencan, petunjukan, benuman, asprak, pesta malam, kongres, muktamar, konvensi, perkenalan, persetubuhan, perjumpaan, pertempuran, rapat, sidang, perkumpulan, begadrung, papakan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna kata menghadapi, cocok, mencocokkan, menyetel, bertanding, menandingi, jodoh, setel, mengawinkah, menjumpai, mengalami, bertemu dgn, berjumpa secara kebetulan, menemukan secara kebetulan.
Kajian kata وَأُلْقِىَ ditinjau dari aspek tata bahasa :

1 imbuan : kata kerja وَأُلْقِىَ ini memiliki imbuan wa ( وَ ) yang berarti dan. imbuan wa ( وَ ) ini menyatakan tambahan kesetaraan dengan kata atau frase sebelumnya.

2 kata seru / perintah : kata وَأُلْقِىَ ini merupakan bentuk dari kata seru atau kata perintah. kata ini selain digunakan sebagai kata seru, kata ini juga sering digunakan sebagai kata anjuran.

Disclaimer / penafian