Al-Faatihah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Raja pada hari pembalasan