Al-Quran Online ini, ajakan untuk mendalami AlQuran sambil mencari ridho dan cinta Allah semata
<<<==ayat berikutnya

Al-Baqarah ayat ke 75

ayat sebelumnya ===>>

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَٰمَ الـلَّـهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk diperdalam maknanya

Kajian kata عَقَلُوهُ pada surat 2.Al-Baqarah ayat ke 75
Juz ke : 1 Halaman : 11 Baris ke : 12 pada mushaf Quran Madinah
Bacaan dalam tulisan arab latin 'aqalûhu
Arti kata Xaqalûhu ( عقلوه )(mereka) setelah memahaminya
Jenis kata عَقَلُوهُkata kerja aktif bentuk lampau

Pemakaian jenis kata ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian kata عَقَلُوهُ1 kali. Rinciannya ada disini
Kata dasar dari kata عَقَلُوهُ tersusun dari suku kata ع-ق-ل

Penggunaan kata dasar ع-ق-ل ini pada AlQuran ada di sini

Kata عَقَلُوهُ dibentuk mengikuti kaidah Kata tanpa imbuanKata عَقَلُوهُ ini seblum dapat imbuan adalah عَقَلُو

Pemakaian pola kata ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian kata dasar atau akar kata
ع-ق-ل pada AlQuran
49 kali.

Dipakai untuk kata kerja sebanyak : 49 kali. Rinciannya ada disini

Tidak dipakai untuk kata benda

Jumlah variasi pemakaian kata dasar ع-ق-ل pada AlQuran5 macam. Rinciannya ada disini
Makna dari kata dasar ع-ق-ل

Catatatan :
Ini bukan kamus, tetapi merupakan keterkaitan kata yang bisa jadi padananya atau keterangannya atau lawan katanya
Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna , benak, batin, akal, jiwa, fikiran, ide, gagasan, gambaran, pemikiran, alasan, karena, sebab, akal budi, budi, intelek, kecerdasan, kecerdikan, orang pandai, intelijen, inteligensi, intel, kepandaian, jenakawan, cara, jalan, arah, hal, keadaan, sumber, kekayaan, sumber penghasilan, kesempatan, muslihat, kiat, tipu, permainan, pembuatan, pemalsuan, pembikinan, bohong, isapan jempol, dalih, tipu daya, tipu muslihat, taktik, siasat, tindakan, tindak tanduk, kepala, pastei, alat, perlengkapan, lambang, rencana, nasihat, anjuran, advis, petunjuk, petuah, penipuan, kebohongan, ketidakjujuran, strategi, ilmu siasat

Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna kata
mengakali, memikirkan, menggunakan akal, menipu, mengecoh, memperdaya, memperdayakan, membohongi, mengelabui
Kajian kata عَقَلُوهُ ditinjau dari aspek tata bahasa :

1 kata kerja : kata عَقَلُوهُ merupakan bentuk kata kerja.

dalam bahasa arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya.

selain itu dalam bahasa arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya

2 kata kerja bentuk lampau : kata عَقَلُوهُ merupakan bentuk kata kerja yang menerangkan pekerjaan yang telah terjadi atau telah dilakukan pada masa lampau, dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi.

3 kata kerja aktif : kata عَقَلُوهُ ini tergolong kata kerja aktif, artinya subyeknya melakukan pekerjaan

4 subyek pelaku : kata kerja عَقَلُوهُ ini subyek pelakunya adalah mereka para laki-laki yang jumlahnya lebih dari dua orang.

5 diikuti kata ganti sebagai obyek : kata عَقَلُوهُ ini memiliki kata ganti nya(dia laki-laki tunggal). kata ganti ini dicirikan dengan adanya imbuan hu ( هُ ) pada akhir katanya. Imbuan hu ( هُ ) ini berfungsi sebagai obyek.

Disclaimer / penafian