At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 89

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.