At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 85

Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir.