At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 75

Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh.