At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridaanmu, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin.