At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 44

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.