At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.