At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.